Identiteit


 

Doelstelling

Het verlenen van tijdelijke hulp aan hen die wegens ziekte of andere omstandigheden direct hulp nodig hebben in afwachting van professionele hulp, bijvoorbeeld de thuiszorg. Hiervoor kan ook een vergoeding gevraagd worden. Dit geldt alleen voor huishoudelijke hulp.

 

Voorbeelden van hulp

-         begeleiden of vervoeren naar arts, specialist, winkels e.d.

-         boodschappen doen

-         medicijnen afhalen

-         oppassen in noodgevallen bijv. ziekte

-         wandelen

-         voorlezen

-         bezoeken bejaarden, alleenstaanden, eenzamen

-         tijdelijke hulp in afwachting thuiszorg.

 

Vrijwilligers

Deze diaconale taak wordt gedaan door een dertigtal vrijwillig(st)ers.

Klik hier voor vragen over en inschakelen van de hulp- en bezoekdienst Tabitha.

 

Bankrekeningnummer ten name van Tabitha: NL41 RABO 0348 2213 63

 

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)