Identiteit


 

De diaconie verleent een financiële bijdrage in de kosten van het jeugdwerk. Zowel aan het begin als aan het eind van het winterseizoen wordt de deurcollecte bestemd voor het jeugdwerk.

Aan de hand van de door de jeugdcommissie in te dienen begroting wordt ieder jaar bezien, welke aanvullende bijdrage wordt verstrekt. De invulling van het jeugddiaconaat is een taak van de jeugddiaken en de jeugdcommissie.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)