Identiteit


 

De diaconie verleent een financiële bijdrage in de kosten van het jeugdwerk. Zowel aan het begin als aan het eind van het winterseizoen wordt de deurcollecte bestemd voor het jeugdwerk.

Aan de hand van de door de jeugdcommissie in te dienen begroting wordt ieder jaar bezien, welke aanvullende bijdrage wordt verstrekt. De invulling van het jeugddiaconaat is een taak van de jeugddiaken en de jeugdcommissie.

 

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)