Identiteit


 

Via de Veluwse Kerkbode worden voor diverse doelgroepen zoals alleengaanden, mensen met een (lichamelijke en/of verstandelijke beperking) en jongeren met ASS, gewezen op de mogelijkheid om deel te nemen aan een vakantieweek, georganiseerd door VOOR ELKAAR vakantieweken, uitgaande van de Bond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag.

Zie voor meer doelgroepen de website: VOOR ELKAAR vakantieweken.

 

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)