Identiteit


 

Degenen die wel de kerkdiensten bij kunnen wonen, maar lichamelijk niet in staat zijn om zelf naar de kerk te gaan, kunnen met een auto opgehaald worden. Vrijwilligers uit de gemeente rijden bij toerbeurt. U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de diakenen.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)