Identiteit


 

Ter bevordering van de kerkgang is er kinderoppas tijdens de morgendiensten voor de kinderen in principe tot zes jaar in het verenigingsgebouw 'De Ark'. Kinderoppas is er ook tijdens de middagdiensten, wanneer de Heilige Doop bediend wordt, of de nabetrachting op het Heilig Avondmaal plaatsvindt. Tijdens de morgendiensten op de bid- en dankdagen en op bijzondere feestdagen is er eveneens kinderoppas.

Van de ouders wordt verwacht dat één van hen ook de middag- of avonddienst bijwoont. Publicatie wie op uw kind(eren) passen vindt wekelijks in de Kerkbode plaats. Degenen die volgens een rooster oppassen, dienen uiterlijk om 9.00 uur aanwezig zijn in de Ark.

Klik hier voor contact met de Kinderoppasdienst.

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)