Identiteit


 

Tijdens de diensten worden er drie collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor het werk van de kerkrentmeesters. De derde (extra) collecten worden van tevoren aangekondigd en nader toegelicht in de Hervormde Kerkbode.

Het collecterooster wordt vooraf jaarlijks door de kerkenraad vastgesteld.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)