Identiteit


 

Jaarlijks moet het college van Kerkrentmeesters € 10,00 per lidmaat innen en hiervan € 5,00 afdragen aan het Solidariteitsfonds.
De Synode heeft besloten vanaf 2012 dit te verhogen naar € 15,00, resp. € 7,50. Via een toegezonden acceptgiro wordt verzocht dit bedrag over te maken op de rekening van de Kerkrentmeesters.
Ook worden lidmaten benaderd via een automatische incasso te betalen. Dat bespaart veel werk en kosten.

 

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)