Identiteit


 

Jaarlijks moet het college van Kerkrentmeesters € 10,00 per lidmaat innen en hiervan € 5,00 afdragen aan het Solidariteitsfonds.
De Synode heeft besloten vanaf 2012 dit te verhogen naar € 15,00, resp. € 7,50. Via een toegezonden acceptgiro wordt verzocht dit bedrag over te maken op de rekening van de Kerkrentmeesters.
Ook worden lidmaten benaderd via een automatische incasso te betalen. Dat bespaart veel werk en kosten.

 

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3