Identiteit


 

Jaarlijks moet het college van Kerkrentmeesters € 10,00 per lidmaat innen en hiervan € 5,00 afdragen aan het Solidariteitsfonds.
De Synode heeft besloten vanaf 2012 dit te verhogen naar € 15,00, resp. € 7,50. Via een toegezonden acceptgiro wordt verzocht dit bedrag over te maken op de rekening van de Kerkrentmeesters.
Ook worden lidmaten benaderd via een automatische incasso te betalen. Dat bespaart veel werk en kosten.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)