Identiteit


 

Het college van kerkrentmeesters met de commissie van bijstand houdt één keer per jaar een rondgang voor de vrijwillige bijdragen. Naast collecten en giften is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de instandhouding van het kerkelijk leven in Oene. Denk hierbij ook aan de verplichtingen, die wij als Hervormde Gemeente hebben aan de landelijke organen.

Zij, die de kerk testamentair willen gedenken, kunnen voor de juiste formulering contact opnemen met het notariskantoor of met de kerkrentmeesters.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)