Identiteit


 

Het college van kerkrentmeesters met de commissie van bijstand houdt één keer per jaar een rondgang voor de vrijwillige bijdragen. Naast collecten en giften is dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de instandhouding van het kerkelijk leven in Oene. Denk hierbij ook aan de verplichtingen, die wij als Hervormde Gemeente hebben aan de landelijke organen.

Zij, die de kerk testamentair willen gedenken, kunnen voor de juiste formulering contact opnemen met het notariskantoor of met de kerkrentmeesters.

 

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3