Identiteit


 

De commissie van bijstand staat de kerkrentmeesters bij in de aan hen volgens de plaatselijke regeling opgedragen taken, zoals:

 

. werkzaamheden met betrekking tot het beheer van goederen van de gemeente, geldwerving etc.

. advisering met betrekking tot de aan het college van kerkrentmeesters opgedragen taken, waaronder: rekening, begroting, beleidsplan

 

Ook kan de commissie op eigen initiatief advies aanreiken ten aanzien van de aan de kerkrentmeesters opgedragen taken.

In de regeling voor de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie van bijstand zijn de hiervoor genoemde zaken vastgelegd.

 

Samenstelling Commissie van bijstand

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)