Identiteit


 

De commissie van bijstand staat de kerkrentmeesters bij in de aan hen volgens de plaatselijke regeling opgedragen taken, zoals:

 

. werkzaamheden met betrekking tot het beheer van goederen van de gemeente, geldwerving etc.

. advisering met betrekking tot de aan het college van kerkrentmeesters opgedragen taken, waaronder: rekening, begroting, beleidsplan

 

Ook kan de commissie op eigen initiatief advies aanreiken ten aanzien van de aan de kerkrentmeesters opgedragen taken.

In de regeling voor de samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie van bijstand zijn de hiervoor genoemde zaken vastgelegd.

 

Samenstelling Commissie van bijstand

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3