Identiteit


 

Tot de Protestante Kerk in Nederland (PKN) behoren volgens artikel 2 van de Kerkorde:

a.     zij, die door openbare belijdenis van het geloof leden van de kerk geworden zijn (lidmaten);

b.     zij, wier inlijving in de gemeenschap der kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop (doopleden);

c.     zij, die krachtens belijdenis, doop of geboorte tot een andere kerk behoorden en naar de PKN zijn overgekomen.

 

 

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)