Identiteit


De administratie van de kerkrentmeesterszaken wordt bijgehouden door een kerkrentmeester. Hij wordt hierbij geassisteerd door een vrijwilligster voor de financiële administratie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door een vrijwilliger. Het opstellen van de jaarstukken en de controle hiervan wordt verzorgd door een extern accountantskantoor.

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3