Identiteit


De administratie van de kerkrentmeesterszaken wordt bijgehouden door een kerkrentmeester. Hij wordt hierbij geassisteerd door een vrijwilligster voor de financiële administratie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door een vrijwilliger. Het opstellen van de jaarstukken en de controle hiervan wordt verzorgd door een extern accountantskantoor.

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)