Identiteit


De administratie van de kerkrentmeesterszaken wordt bijgehouden door een kerkrentmeester. Hij wordt hierbij geassisteerd door een vrijwilligster voor de financiële administratie.

De ledenadministratie wordt verzorgd door een vrijwilliger. Het opstellen van de jaarstukken en de controle hiervan wordt verzorgd door een extern accountantskantoor.

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)