Identiteit


Evangelisatiecommissie

De Evangelisatiecommissie is werkzaam als orgaan van bijstand van de Kerkenraad. Zij werkt namens de Hervormde Gemeente. Het doel van de commissie is om het Evangelie te brengen aan hen die deze blijde boodschap niet kennen, of er vervreemd van zijn en hen te brengen in de gemeente van Christus.

  Dit gebeurt op de volgende manieren:

 • Het meer bewust maken van de gemeenteleden van de opdracht om het Evangelie te verkondigen aan mensen in hun directe omgeving. 

 • Ledenwerving voor de I.Z.B. - Verspreiding van het evangelisatieblad “Lichtspoor” aan rand- en onkerkelijken.  

• Het organiseren van evangelisatieactiviteiten gericht op kinderen zoals de Witte Tent Week in de zomervakantie voor kinderen van 6 tot 12 jaar.

• Het bezoeken van alle nieuw ingekomenen in ons dorp (kerkelijk en niet-kerkelijk).

 Voor contactpersonen zie hier.

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)