Identiteit


 

Deze commissie is een commissie van advies en bijstand voor de kerkenraad en stelt zich ten doel om verbondenheid te tonen met en aandacht te schenken aan de diverse groepen/verenigingen, die activiteiten ten behoeve van kerkelijke gemeenten en/of individuen in Oost-Europa ontwikkelen.

Elke groep of vereniging blijft verantwoordelijk voor invulling en uitvoering van haar activiteiten.

De commissie is nauw betrokken bij de kaartenacties van Friedenstimme en met ondersteuning van ARKA 1 en 2 in samenwerking met Stichting Hulp Oost-Europa en de Werkgroep ARKA-Polen. 

 

Voor contactpersonen zie hier.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)