Identiteit


 

Ieder jaar wordt aan het einde van de zomervakantie (de laatste of voorlaatste week) de Witte Tent Week georganiseerd, met inschakeling van vrijwilligers.

De commissie streeft ernaar tijdig de precieze data bekend te maken in de kerkbode, zodat u er eventueel bij het plannen van uw vakantie rekening mee kunt houden.

Deelname aan de Witte Tent Week is gratis. De week wordt afgesloten op zondagmorgen in een kerkdienst, waarin de preek is afgestemd op de kinderen. Na afloop van de dienst zingen de kinderen de liederen die zij de afgelopen week geleerd hebben. Ook hierbij zijn alle kinderen en alle ouders van harte welkom!

 

Voor contactpersoon klik hier.

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)