Identiteit


 

1. Het Stichtingsbestuur de Ark beslist over de verhuur van lokaliteiten aan derden. De beheerder wordt gemachtigd binnen de regels aanvragen in te willigen. Bij twijfel verwijst hij naar het stichtingsbestuur.

 

2. Er wordt geen huur doorberekend aan verenigingen en clubs binnen het kerkelijk verband. Voor derden geldt dit wel.

 

3. Voor koffie en thee wordt een vastgesteld bedrag per kopje in rekening gebracht.

 

4. Het aantal kopjes dat besteld is wordt in rekening gebracht. Bij geen afname ook. Bij niet doorgaan bijeenkomst vroegtijdig afmelden bij de beheerder.

 

5. Bij hoger verbruik dan besteld wordt dit in rekening gebracht.

 

6. Frisdrank en chocola voor de jeugdclubs zijn voor eigen rekening.

 

7. Er mag geen koffie/thee van huis worden meegenomen en genuttigd in “de Ark”. Extra hapjes dienen zelf meegenomen te worden.

 

8. Voor extra elektrische of gasinstallaties is melding bij de beheerder en kerkrentmeesters verplicht.

 

9. Graag zaal na gebruik klaarzetten voor de volgende gebruiker, in overleg met de beheerder. Afspraken t.a.v. reserveren zaalruimte door clubs en verenigingen dienen voorafgaand aan het seizoen doorgegeven te worden i.v.m. inplanning in het totale rooster ter voorkoming van dubbele programma‘s en zaalruimtegebrek. Reserveren bij de koster/beheerder.

 

10. Eerst de zaal bespreken bij de koster voordat sprekers etc. worden benaderd.

 

11. Degenen die wel een zaal regulier gebruiken maar geen consumpties afnemen, wordt eventueel huur in rekening gebracht.

 

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)