IdentiteitDe diakenen zijn door de gemeente en mitsdien van Godswege geroepen om dienstbaar te zijn aan de gemeente. Het volmaakte Voorbeeld hiervoor is Christus, Gods Zoon, Die gekomen is om te dienen. De diakenen zien zichzelf niet als beheerders van de diaco­nale gelden en goederen, maar als werkers met het Woord en helpers met de daad, binnen en buiten de gemeente. In de Bijbel is immers sprake van het goed doen aan alle mensen, maar in het bijzonder aan de huisgenoten des geloofs. De diakenen dienen de gemeente op te roepen om elkanders lasten te dragen, alzo de wet van Christus vervullend.

 

Het correspondentieadres van de diaconie is: Keizerstraat 4 - 8167 NE Oene.

Het bankrekeningnummer van de diaconie bij Rabobank Noordoost Veluwe is NL19 RABO 0348 2045 90. Het ING-rekeningnummer is NL63 INGB 0002 6667 74 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Oene, Keizerstraat 4 - 8167 NE Oene 

 

Klik hier voor de namen en adressen van de Diakenen.

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)