Identiteit


Zie de taak van de ouderlingen met dien verstande, dat de ouderling-kerkrentmeester als huisverzorger Gods geroepen is te waken voor de instandhouding van de openbare eredienst: zij zullen daarom niet alleen de geestelijke, maar bovendien de stoffelijke belangen der gemeente behartigen.

Er bestaat een plaatselijke regeling voor de samenstelling en de werkwijze van het college van kerkrentmeesters. Het college van kerkrentmeesters is naar de bepalingen van de Kerkorde belast met de zorg voor alle stoffelijke aangelegenheden van de gemeente - voor zover niet van diaconale aard -, en verricht de daaraan verbonden werkzaamheden overeenkomstig de bepalingen van de Kerkorde en de ordinanties, alsmede met inachtneming van de bepalingen in deze plaatselijke regeling.

Het college van kerkrentmeesters wordt gevormd door de tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen en tot kerkrentmeester verkozen lidmaten. De meerderheid dient te bestaan uit tot kerkrentmeester aangewezen ouderlingen. De kerkrentmeesters laten zich bijstaan door een Commissie van Bijstand.

 

Contactgegevens Ouderlingen-kerkrentmeester (College van kerkrentmeesters)

 

Het correspondentieadres van de college van kerkrentmeesters is Keizerstraat 4, 8167 NE Oene.

 De bankrekeningnummers van het college van kerkrentmeesters zijn:

NL98 RABO 0348 2001 61 

NL25 INGB 0000 8311 51 

beide ten name van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente te Oene, Keizerstraat 4 - 8167 NE Oene.

Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)