Identiteit


 

Alleen al vanuit het oogpunt gezien van hen die volgens de Bijbelse regels leven hebben we een andere route te volgen voor hen die eerst hebben samengewoond en daarna willen trouwen. M.a.w. zij die Bijbelse normen en waarden hanteren voor hun huwelijk, kun je niet op dezelfde noemer brengen met hen die eerst hebben samengewoond en daarna willen trouwen. Samenwonen kan Bijbels gezien niet goedgekeurd worden. Samenwonen is leven in openbare zonde. Dat vraagt om schuldbelijdenis, een openbare (publiekelijke) schuldbelijdenis. Een vorm van een dergelijke openbare (publiekelijke) schuldbelijdenis is een tijdelijk (bijvoorbeeld 6 weken) uiteengaan van de beide partners, waarbij de ene partner in het huis blijft wonen waar men aanvankelijk onderdak had, terwijl de andere terugkeert naar bijvoorbeeld het ouderlijk huis.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)