Identiteit


Wanneer u om één of andere reden een bezoek van de predikant wenst, kunt u dat te allen tijde aan hem doorgeven. U wordt verzocht dit bij voorkeur ’s morgens voor 10.00 uur kenbaar te maken. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad of uw wijkouderling. Het is een goede zaak als u hem op de hoogte stelt van droefheid en vreugde, van zorg en zegen. Verstuurt u kaarten e.d. zet uw kerk dan op uw adreslijst.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)