Identiteit


 

Naast de predikant is er een pastoraal medewerker/catecheet, die hem terzijde staat bij zijn vele pastorale arbeid.

De pastoraal medewerker bezoekt zieken, bedroefden en eenzamen. Verder is hij actief in het kringwerk.

De catecheet geeft een aantal uren catechisatie.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)