Identiteit


 

Bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum, verloving of iets dergelijks worden predikant en kerkenraad ook graag - hetzij mondeling, hetzij schriftelijk - op de hoogte gesteld. U ontvangt dan bezoek. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden. Huwelijksjubilea, verlovingen, etc., waarvan de kerkenraad bericht is gedaan of op de hoogte is vanuit de ledenadministratie, vermelden wij, tenzij u/jij uitdrukkelijk anders wenst, in de Hervormde Kerkbode en brengen wij in de zondagse erediensten in onze voorbede en dankzegging bij God. Vooraf wordt dat gecommuniceerd met betrokkenen.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)