Identiteit


 

Jaarlijks in de maand november wordt een bijeenkomst belegd met de lidmaten der gemeente. In deze bijeenkomst worden de begrotingen voor het komende boekjaar en de rekening over het afgelopen boekjaar van de diaconie en de kerkrentmeesters besproken en toegelicht.

Daarnaast wordt informatie gegeven over kerkenraad-, kerkrentmeesters- en diaconale zaken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De kerkenraad stelt de agenda voor deze gemeenteavonden vast. De leiding van de gemeenteavond is in handen van de predikant of zijn vervanger.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)