Identiteit


 

Een aanstaand bruidspaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant en de koster. Er wordt vooraf een huwelijksgesprek gehouden in de pastorie. Dan wordt het huwelijksformulier besproken en zal de betekenis van het huwelijk in het licht van Gods Woord worden toegelicht.

In geval van ziekte of vacature beslist de kerkenraad, welke predikant de dienst zal leiden. Gewoonlijk is dat de consulent, of met toestemming van de kerkenraad een bevoegd familielid van het bruidspaar.

Wij verwachten van bruidsparen, die Gods zegen over hun huwelijk vragen, dat zij hun trouwdag doorbrengen in een sfeer waarin de Heere Jezus Christus aanwezig kan zijn.

 

Zie voor meer informatie: Beleidsplan Hervormde gemeente Oene 2017-2021 - Bijlage 1 'Praktische richtlijnen bij trouwdiensten 2016'

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)