Identiteit


 

Bij een sterfgeval dient men bij voorkeur rechtstreeks of anders door middel van de begrafenisondernemer contact op te nemen met de predikant of bij diens afwezigheid met de wijkouderling of scriba.

De naaste familie zal zo spoedig mogelijk daarna een bezoek worden gebracht.

Tijdens dit of één van de daaropvolgende bezoeken kan gesproken worden over de rouwdienst/samenkomst. Bijzondere wensen met betrekking tot de tekst- en psalmkeuze kunnen dan kenbaar worden gemaakt.

Voor de rouwdienst staat de kerk of het verenigingsgebouw de Ark ter beschikking, mits de rouwdienst onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en onder leiding van de plaatselijke predikant plaatsvindt. In geval van ziekte of vacature beslist de kerkenraad, welke predikant de dienst leidt.

Zie voor het Verenigingsgebouw de Ark hier.

 

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)