Identiteit


 

Landerijen

Van alle landerijen van de diaconie is ongeveer 30 hectare uitgegeven in erfpacht (83%) en voor 17% in reguliere pacht. De pachters betalen canon of pacht, vermeerderd met (een deel) waterschapslasten en voeren in eigen beheer onderhoud en verbeteringen uit. Sinds 2004 is het beheer van de gronden uitbesteed aan het Kantoor der Kerkelijke Goederen, waardoor de kwaliteit en zorg rondom het beheer op een goed niveau zijn vastgelegd.

Contact 

 

Gebouwen

Onder het beheer van de diaconie vallen een tweetal woningen aan de Marktstraat, nr. 4 en 6, in Oene, het voormalige 'Armenhuis'. 
Beiden woningen zijn verhuurd.

 

Tekst van de week

Maak u gereed om uw God te ontmoeten’ (Amos 4: 12b)