Identiteit


Tekst van de week

 

‘Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot U, o God! Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God.’ (Ps. 42: 2 en 3a)