Identiteit


 

Kerkgebouw

De oudste gegevens dateren van 1176, in welk jaar de kerk voor het eerst wordt genoemd als een tot de moederkerk van Epe behorende kapel. De kapel in Oene is waarschijnlijk gesticht in de tweede helft van de achtste eeuw. In die tijd was het Ludger die als Evangelieprediker onder de priester Lebuïnus in Deventer werkte en in de IJsselstreek op diverse plaatsen bidkapellen stichtte. In 1238 wordt de kapel van het kerspel Epe afgescheiden en verheven tot zelfstandige parochiekerk. De hiervoor genoemde kapel is thans nog terug te vinden in de vorm van het middenschip van de huidige kerk, terwijl ook de ruimte onder de toren daartoe behoorde. Zeer waarschijnlijk heeft er in 1238 tevens een verbouwing van de éénbeukige, Romaanse kapel plaatsgevonden, waarbij het tufstenen gebouw en de toren met bakstenen zijn verhoogd. Ook daarna onderging het kerkgebouw meerdere malen een wijziging.

 

Orgel

Het orgel in onze kerk dateert uit 1766 en is met die van Hattem en Nijkerk te rekenen tot de oudste van de Veluwe. Het is een Bätz-orgel. Gebouwd in 1766.

 

Landerijen

Onder het beheer van de kerkrentmeesters vallen diverse landerijen, die ten dele verpacht zijn.

Contact

 

Pastorie

 

Kosterswoning

 

Overige: 

. Avondmaalsstel

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)