Identiteit


 

De vroegere armoede en daarmee de armenzorg is schijnbaar bijna verdwenen, doordat de overheid deze taken door middel van sociale wetgeving grotendeels heeft overgenomen. Toch worden er nog wel eens stille noden ontdekt die om steun en bijstand vragen. Soms kan in die gevallen de weg worden gewezen naar die organisaties waarvan men op grond van wettelijke bepalingen een uitkering kan ontvangen. Maar er zijn ook gevallen waar directe hulp van de diaconie noodzakelijk is en deze ook daadwerkelijk wordt verleend. In voorkomende gevallen is de diaconie gaarne bereid nadere informatie te verstrekken. Ook de nood buiten onze gemeente- en landsgrenzen heeft de aandacht van de diaconie. Zo wordt veel financiële steun verleend aan instellingen in binnen- en buitenland, die zich inzetten bij de hulpverlening in gebieden die door natuurrampen, hongersnoden, oorlogsgeweld enz. getroffen zijn.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)