Identiteit


Wanneer u om één of andere reden een bezoek van de predikant wenst, kunt u dat te allen tijde aan hem doorgeven. U wordt verzocht dit bij voorkeur ’s morgens voor 10.00 uur kenbaar te maken. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad of uw wijkouderling. Het is een goede zaak als u hem op de hoogte stelt van droefheid en vreugde, van zorg en zegen. Verstuurt u kaarten e.d. zet uw kerk dan op uw adreslijst.

 

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)