Identiteit


Wanneer u om één of andere reden een bezoek van de predikant wenst, kunt u dat te allen tijde aan hem doorgeven. U wordt verzocht dit bij voorkeur ’s morgens voor 10.00 uur kenbaar te maken. Bij afwezigheid kunt u contact opnemen met de scriba van de kerkenraad of uw wijkouderling. Het is een goede zaak als u hem op de hoogte stelt van droefheid en vreugde, van zorg en zegen. Verstuurt u kaarten e.d. zet uw kerk dan op uw adreslijst.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)