Identiteit


 

Naast de predikant is er een pastoraal medewerker/catecheet, die hem terzijde staat bij zijn vele pastorale arbeid.

De pastoraal medewerker bezoekt zieken, bedroefden en eenzamen. Verder is hij actief in het kringwerk.

De catecheet geeft een aantal uren catechisatie.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)