Identiteit


 

Bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals een huwelijksjubileum, verloving of iets dergelijks worden predikant en kerkenraad ook graag - hetzij mondeling, hetzij schriftelijk - op de hoogte gesteld. U ontvangt dan bezoek. Gods Woord roept ons op om blij te zijn met de blijden. Huwelijksjubilea, verlovingen, etc., waarvan de kerkenraad bericht is gedaan of op de hoogte is vanuit de ledenadministratie, vermelden wij, tenzij u/jij uitdrukkelijk anders wenst, in de Hervormde Kerkbode en brengen wij in de zondagse erediensten in onze voorbede en dankzegging bij God. Vooraf wordt dat gecommuniceerd met betrokkenen.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)