Identiteit


De kerkenraad stelt het op prijs als u een geboortekaartje stuurt naar de predikant en de scriba van de kerkenraad (ook voor bijwerken ledenbestand). De predikant (en zijn vrouw) komen namens de kerk op kraambezoek.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)