Identiteit


De ouderen van 75 jaar tot en met 79 jaar ontvangen na hun verjaardag bezoek van de pastorale medewerker. Ouderen vanaf 80 jaar worden bezocht door de predikant.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)