Identiteit


 

Jaarlijks in de maand november wordt een bijeenkomst belegd met de lidmaten der gemeente. In deze bijeenkomst worden de begrotingen voor het komende boekjaar en de rekening over het afgelopen boekjaar van de diaconie en de kerkrentmeesters besproken en toegelicht.

Daarnaast wordt informatie gegeven over kerkenraad-, kerkrentmeesters- en diaconale zaken en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

De kerkenraad stelt de agenda voor deze gemeenteavonden vast. De leiding van de gemeenteavond is in handen van de predikant of zijn vervanger.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)