Identiteit


 

Een aanstaand bruidspaar wordt verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant en de koster. Er wordt vooraf een huwelijksgesprek gehouden in de pastorie. Dan wordt het huwelijksformulier besproken en zal de betekenis van het huwelijk in het licht van Gods Woord worden toegelicht.

In geval van ziekte of vacature beslist de kerkenraad, welke predikant de dienst zal leiden. Gewoonlijk is dat de consulent, of met toestemming van de kerkenraad een bevoegd familielid van het bruidspaar.

Wij verwachten van bruidsparen, die Gods zegen over hun huwelijk vragen, dat zij hun trouwdag doorbrengen in een sfeer waarin de Heere Jezus Christus aanwezig kan zijn.

 

Zie voor meer informatie: Beleidsplan Hervormde gemeente Oene 2017-2021 - Bijlage 1 'Praktische richtlijnen bij trouwdiensten 2016'

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)