Identiteit


Op verzoek (van de predikant) worden voor bijzondere diensten (zoals belijdenis-, rouw- en trouwdiensten) liturgieën (= orde van de dienst met te zingen Psalmen en Schriftlezing enz.) gemaakt. Gegevens dienen tijdig te worden doorgegeven aan de predikant voor de medewerkster opmaken liturgieën.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)