Identiteit


 

Van vestiging in of vertrek uit onze gemeente krijgen wij vaak niet automatisch bericht via de S.M.R.A. te Delft, waar de gegevens van alle kerkelijke gemeenten te boek staan. Bij verhuizing hoeft u geen kerkelijke attestatie meer op te vragen of af te geven.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw binnenkomst in onze gemeente of aanstaand vertrek naar elders of een verhuizing binnen de gemeente aan de predikant of wijkouderling zou melden. Deze wil u graag - al voordat de gegevens via de S.M.R.A. binnen zijn - in onze gemeente laten verwelkomen door de bezoekcommissie nieuw-ingekomenen. Nieuw-ingekomenen worden naar deze website verwezen. Hierna hoopt uw predikant of wijkouderling u te bezoeken.

 

Tekst van de week

‘Worden niet twee musjes voor een penninkje verkocht? En niet een van die zal op de aarde vallen buiten uw Vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dus niet bevreesd, u gaat veel musjes te boven. Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Matth.10: 29-32)