Identiteit


 

Van vestiging in of vertrek uit onze gemeente krijgen wij vaak niet automatisch bericht via de S.M.R.A. te Delft, waar de gegevens van alle kerkelijke gemeenten te boek staan. Bij verhuizing hoeft u geen kerkelijke attestatie meer op te vragen of af te geven.

Wij zouden het op prijs stellen als u uw binnenkomst in onze gemeente of aanstaand vertrek naar elders of een verhuizing binnen de gemeente aan de predikant of wijkouderling zou melden. Deze wil u graag - al voordat de gegevens via de S.M.R.A. binnen zijn - in onze gemeente laten verwelkomen door de bezoekcommissie nieuw-ingekomenen. Nieuw-ingekomenen worden naar deze website verwezen. Hierna hoopt uw predikant of wijkouderling u te bezoeken.

 

Tekst van de week

‘Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.’(2 Timotheus 2:8)