Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

Komende activiteiten

Jongens & meisjesclub
woensdag 19:15 - 20:45


Jubilate Deo
woensdag 20:00 - 22:00


Bibliotheek en boekenstand
vrijdag 18:30 - 20:00


Kidsclub
vrijdag 19:00 - 20:15


oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Zondagschool
zondag 11:00 - 12:00


Oppasdienst
maandag 09:00 - 11:00


Oppasdienst
dinsdag 09:00 - 11:00


Laatste nieuws

 • Bibliotheek

  We zijn alweer in de decembermaand en naderen al zo weer de Kerst. Wellicht weer meer gelegenheid om te lezen. We hebben nieuwe boeken gekocht zowel voor de kinderen, jeugd als volwassenen.

  Lees meer...  
 • Kerstgroetactie Friedensstimme 2018

  Allen hartelijke dank die al een Bijbel, evangelisatiepakketje of setjes kerstkaarten hebben besteld, om te verzenden naar de voormalige Sovjet-Unie. D.V. zondag 9 december liggen er bij de uitgang van de kerk nog setjes kerstkaarten. Helpt u mee, dat alle setjes verzonden worden?!

  Lees meer...  
 • 21 december - Samenstellen en bezorgen kerstattenties

  Elk jaar organiseert de diaconie, samen met een aantal vrijwilligers, het samenstellen en verspreiden van de jaarlijkse kerstattenties voor ouderen, alleenstaanden, zieken en hen die een blijk van medeleven kunnen gebruiken.

  Lees meer...  
 • 11 januari - zwemmen of schaatsen alle clubs

  Beste jongens en meiden, vrijdag 11 januari 2019 hopen we met elkaar te gaan zwemmen of schaatsen in de Scheg te Deventer.

  Lees meer...

Tekst van de week

 ‘Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2: 13)