Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Zondag 24 november 2019

  09.30 uur: ds. E. Mijnheer
  15.00 uur: ds. E. Mijnheer

Komende activiteiten

Bibliotheek en boekenstand
vrijdag 18:30 - 20:00


Kidsclub
vrijdag 19:00 - 20:15


Tienerclub
vrijdag 19:30 - 21:00


oppasdienst
zondag 09:00 - 11:00


Zondagschool
zondag 11:00 - 12:00


Anker
zondag 19:30 - 21:30


Kerkenraad
maandag 19:30 - 22:30


Contactkring
maandag 19:45 - 21:45


De Christenvrouw ‘Yentl’
dinsdag 09:00 - 12:00


Catechisatie 12-13 jaar
dinsdag 18:15 - 19:00


Laatste nieuws

 • Kinderkerstfeest

  Kom jij ook op het kinderkerstfeest voor kinderen van 0-12 jaar?

  Lees meer...  
 • Oud papier

  Op zaterdag 7 december wordt de driemaandelijkse oud papier aktie gehouden van de Hervormde kerk in Oene.

  Lees meer...  
 • Pachtgronden

  De Stichting Sint Joris Vicary Oene en het College van Diakenen maken bekend dat gemeenteleden kunnen inschrijven op de eindige pacht voor vijf jaren (ingaande 1-1-2020) van de navolgende pachtpercelen:

  Lees meer...  
 • Dankwoord voedselactie Dorcas

  Een oud danklied voor na het eten, anoniem:
  Schepper! U zij dank. Wij zijn door Uw gaven, ruim en mild verkwikt. U zij dank, Die alles ons beschikt. Dank, o Schepper!!

  Lees meer...  
 • Jeugdvereniging en adoptiekinderen

  Zondagavond zaten we, gezellig, met een deel van de jeugdvereniging bij elkaar.

  Lees meer...  
 • Concert vocaal ensemble Capella Fontana

  Op zaterdagmiddag 23 november aanstaande hoopt het dubbelkwartet Cappella Fontana een concert te geven in de Dorpskerk van Oene. Aanvang 16.00 uur. Het programma heeft als thema: muziek rond psalm 121. De toegang is vrij, collecte bij uitgang. Om alvast te noteren, van harte welkom!

  Tamara Ester (www.capellafontana.nl)

Tekst van de week

 ‘Want met U ren ik door een legerbende, met mijn God spring ik over een muur. Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen’. (Psalm 18: 30-31)