Hervormde Kerk Oene

 • Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Oene. U vindt op deze website informatie over onze hervormde gemeente en alle activiteiten die daarin plaatsvinden. Deze informatie is zowel bedoeld voor mensen die met onze gemeente willen kennismaken als voor onze eigen gemeenteleden.

Komende diensten

 • Via internet:

  De kerkdiensten (met beeld en geluid) kunt u volgen op: www.kerkoene.nl/live

  De kerkradio-uitzendingen (alleen geluid) zijn via kerkradio en via deze link te beluisteren.

Komende activiteiten

02 feb 19:30 - 22:00
Leidinggevenden

02 feb 19:45 - 22:00
Bijbelkring Loïs

03 feb 18:30 - 20:00
bibliotheek

03 feb 19:00 - 20:15
Kidsclub

03 feb 19:30 - 21:00
Tienerclub

04 feb 10:00 - 20:00
P. Kroon familiedag

05 feb  9:00 - 11:00
Oppasdienst

05 feb 11:00 - 12:00
Zondagschool 2023

07 feb 18:00 - 20:00
Catechisatie 12-15 jaar

07 feb 19:00 - 21:00
Catechisatie 16 jaar en ouder

Laatste nieuws

 • 16 februari – Gemeente-avond

  Om alvast te noteren: Op donderdag 16 februari wordt er een gemeente-avond gehouden voor leden van onze gemeente inzake de plannen woningbouw. Meer informatie in een volgende kerkbode of op de kerkapp.

   
 • Contact gebruik verenigingsgebouw de Ark:

   

   

  Lees meer...  
 • 23 februari – Ouderen/60+ maaltijd

  Om alvast te noteren: op donderdag 23 februari eind van de middag staat de door de Jeugdvereniging georganiseerde ouderen (60+) maaltijd gepland. Meer informatie voor opgave volgt te zijner tijd.

   
 • Kerk Whattsapp

   

   

  Lees meer...

Tekst van de week

‘Wanneer nu deze dingen (tekenen van de wederkomst) beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen. (Lukas 21: 28 en 3